Cô giáo như mẹ hiền

 • Đỗ Thị Ngoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng phụ trách chung

 • Trần Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Xinh gái

 • Nguyễn Thị Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng phụ trách dinh dưỡng

 • Nguyễn Hồng Ưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng phụ trách mảng bề nổi